APIE G12
G12 MOKYKLA
PAMOKA 17 2011-04-26

Jeigu jūs nelaimėsite sielų, jūsų tarnavimas neaugs! Tai Dievo svajonė, kad kiekvienas laimėtų sielas. Jeigu jūs lyderiams duosite sielas, jie jų nevertins, bet jeigu jie patys jas laimės, tada jie už jas galvas guldys!

Apaštalo Pauliaus svajonė: Mat iš jūsų Viešpaties žodis nuskambėjo ne tik Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasklido visur, ir mums jau nebereikia nieko kalbėti.“ (1 Tesalonikiečiams 1,8) 

Paulius troško, kad Evangelija plistų „visur“, o tai reiškia, tarp visų visuomenės sluoksnių.

 

1» VIENOS LYTIES GRUPIŲ PRANAŠUMAS:

Vienos lyties grupėse daug lengviau tarnauti žmonių poreikiams.

Mišriose grupės labai skirtingi poreikiai, todėl ir tarnavimas negali būti maksimaliai sukoncentruotas ir efektyvus.

Melskitės, kad Dievas jums duotų naštą, kur jūsų tarnavimas turėtų būtų sutelktas.

Didžiuosiuose prekybos centruose prekės suskirstytos eilėmis tam, kad būtų lengviau aptarnauti klientus. Neeikvokite tuščiai savo laiko dėl žmonių, kurie nėra pasišventę ir švaisto jūsų laiką.

 

2» PROBLEMŲ SPRENDIMAS GRUPĖJE:

Lyderis turi tapti tuo žmogumi, kuris padrąsina, palaiko, suranda problemų sprendimus.

Nepamirškite, kad kiekvienas naujas žmogus yra lengvai pažeidžiamas ir bet koks jų problemų ignoravimas, dėmesio neparodymas, juos atitolins nuo grupės ir nuo lyderio. Nauji žmonės visados turi būti dėmesio centre.

Lyderio žvilgsnis turi būti nukreiptas toli už grupės ribų. Jums reikia turėti informaciją, kas vyksta aplinkiniame pasaulyje, kuriame jūs visi gyvenate, kad galėtumėte kuo efektyviau tarnauti žmonėms, kurie jus supa. Jums reikia iš savo namų grupės narių sužinoti viską, ką galima apie jų šeimas, gimines, juos supančius žmones ir drauge su jais apmąstyti strategiją, kaip juos pasiekti. Juk vienas žmogus – tai raktas, kaip išgelbėti šimtus. Lyderis privalo būti visados aktyvus, jam negalima būti pasyviu ir tingiu.

 

3» KONKREČIŲ TIKSLŲ NUSTATYMAS:

1• Koks jūsų grupės tikslas? Kas yra tikslu? Sukonkretinkite ir aprašykite.

2• Ką norite matyti vykstant tarp šių žmonių? Melskitės dėl to.

3• Kiek laiko jums tam prireiks? Mėnesio, pusės metų, ar metų?

4• Nuolatos tikrinkite savo pasiekimus, būkite atskaitomingi dėl tikslų, kuriuos nusistatėte, kad jie būtų sėkmingi. Tirkite save, kad jūsų tikslai būtų realūs ir juos būtų galima įvykdyti. Turėdami realius ir įvykdomus tikslus, jūs būsite motyvuoti, o nerealūs tikslai griaus jūsų motyvaciją.

 

4» TURĖKITE STRATEGIJĄ, VYSTYDAMI SAVO DARBĄ

Savo tikslais pasidalinkite su visais grupės nariais. Tegul kiekvienas grupės narys tampa dalimi to darbo, kurį dirbsite, kad įvykdytumėte užsibrėžtus tikslus. Perduokite atsakomybę tam, kad kartu pasiektumėte tikslą. Kai kiekvienas komandos narys nudirbs mažą savo darbo dalį, tai visi drauge jūs įvykdysite didžiulį darbą.

 

5» STOVĖKITE DVASINĖJE KOVOJE

Tam, kad išpildytumėte Dievo valią, turite suvokti savo valdžią ir ją naudoti ugdant lyderius ir užkariaujant sielas. Nors kartą savaitėje melskitės su savo grupe, drąsinkite juos, jei reikalingas bendras pasninkas prasiveržimui. Savo tikėjimą auginkite išpažinimais, skelbkite Dievo pažadus ir pergalę Jėzaus vardu.

Lavinkite savo tikėjimą, darykite kažką. Pavyzdžiui: pastatykite kėdes tiems žmonėms, už kuriuos jūs meldžiatės ir kuriuos netrukus norite pamatyti savo grupėje. Tikėjimas be darbų miręs.


AUDIO
 
17_PAMOKA.pdf Konspektas
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)