APIE G12
G12 MOKYKLA
PAMOKA 5 2011-02-09

1 Namų grupės, tai Bažnyčios sėkmė

Kaip plytos užtikrina pastato tvirtumą, taip namų grupės užtikrina Bažnyčios tvirtumą. Į Bažnyčią, kuri priima namų grupių sistemos pažinimą, ateina akivaizdus dvasinis ir kiekinis augimas. Jose taip pat formuojasi nauja mokinių ir lyderių karta, kuri neš Evangeliją kitiems. Todėl namų grupės suteikia galimybę kiekvienam Bažnyčios nariui augti ir susipažinti su tarnavimu, mokinyste ir lyderyste. Tokiu būdu kiekvienas namų grupės narys yra įtrauktas į Bažnyčios darbą ir tampa svarbia Dangaus Karalystės statymo dalimi.

„...kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių [kraštų] Bažnyčios.“ (Romiečiams 16,4)

„Pasveikinkite brolius Laodikėjoje ir Nimfą bei bažnyčią, kuri jo namuose. “ (Kolosiečiams 4,15)

2 Namų grupėse patenkinami kiekvieno nario poreikiai: dvasiniai, moraliniai, materialiniai.

Pastorius niekada individualiai nesugebės patenkinti kiekvieno žmogaus poreikių. Jis gali tai padaryti tik per namų grupes, per sekančią tarnautojų kartą, kuriuos jis išmokys ir pasiųs tarnauti, o tarnaudamas kiekvienam asmeniškai jis pats save sunaikintų ir moraliai ir fiziškai.

„Be to, išsirink iš tautos sumanius, Dievo bijančius, patikimus, negodžius vyrus, paskirk juos tūkstantininkais, šimtininkais, penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais, ir tegu jie teisia žmones. Kiekvieną didelę bylą jie perduos tau, o mažas bylas spręs patys. Tau bus lengviau, ir jie pasidalins naštą su tavimi. Jeigu taip darysi ir Dievas įsakys tau, pats ištversi ir visi žmonės grįš į savo namus ramybėje“. Mozė paklausė savo uošvio patarimo.“ (Išėjimo 18,21-24)

3 Namų grupės įgalina augimą, kuriam nėra ribų

Kiekvienas pastatas turi apribojimus, bet namų grupės jų neturi. Kiek yra namų, tiek gali būti ir namų bažnyčių ir kiekvienas jų narys gali būti įtrauktas į bažnyčios darbą.

„...ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebėtų ir kitus mokyti.“ (2Timotiejui 2,2)

4 Namų grupėse yra galimybė tarnauti asmeniškai kiekvienam (vienas vienam)

Bažnyčioje neįmanoma išklausyti visų žmonių, neįmanoma visiems patarnauti ir neįmanoma visus patenkinti. Tai įmanoma tik namų grupėse. Evangelizacinis darbas vyksta namų grupėse. Kiekvieną savaitę kviečiami nauji žmonės ir šeimos nariai. Čia jie atiduoda savo gyvenimus Jėzui, čia jie sustiprinami, nukreipiami ir iš čia jie išeina kaip nauji tarnautojai.

„Paskui, kalbėdamasis su juo, įėjo vidun, kur rado daug susirinkusių...“ (Apaštalų darbai 10,27)

„Kai Jėzus sėdėjo namuose prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jo ir Jo mokinių.“ (Mato 9,10)

„Paleidęs minias, Jėzus parėjo namo. Prie Jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje“. (Mato 13,36)

„Kai Jis sugrįžo namo, mokiniai, pasilikę su Juo vieni, klausė: „Kodėl mes negalėjome jos išvaryti?“ (Morkaus 9,28)

5 Namų grupės dalyvauja visose gyvenimo srityse

Bažnyčia, kaip tokia, pati negali peržengti visų barjerų. Namų grupių tikslas - įeiti į visas socialines ir rasines gyvenimo sritis. Jėzui visiškai nebuvo svarbu rasinė, socialinė ar intelektualinė žmonių padėtis. Namų grupės turi prasiskverbti visur.

„Jam priimtinas kiekvienos tautos žmogus, kuris Jo bijo ir teisiai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Jėzų Kristų paskelbė taikos Evangeliją. Jis yra visų Viešpats.“ (Apaštalų darbai 10,34-35)

„Tie atsakė: „Šimtininkas Kornelijus, teisus ir dievobaimingas vyras, turintis gerą vardą visoje žydų tautoje, gavo iš šventojo Angelo nurodymą pakviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo žodžių“.“ (Apaštalų darbai 10,22)

„Grįžk namo ir papasakok, kokių didžių dalykų tau padarė Dievas“. Tuomet jis nuėjo ir skelbė po visą miestą, ką Jėzus jam buvo padaręs.“ (Luko 8,39)


AUDIO
 
5_PAMOKA.pdf Konspektas
5PAMOKA_testas.pdf Kontrolinis darbas
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)