APIE G12
G12 PRINCIPAI
NAMŲ GRUPĖS

Struktūros G12 namų grupės – tai bažnyčios „Transformation Center“ šerdis. G12 – tai mokinystės ir namų grupių struktūra. Tai yra tai, ką darė Jėzus – surinko 12 žmonių, kuriems tarnavo, apmokė juos ir išsiuntė „mokyti visas tautas“, arba, kaip sakoma kitame Biblijos vertime, „daryti mokiniais“. Mes darome tą patį. Pastorius apmoko ir tarnauja 12-kai vyrų, kiekvienas iš jų atsidaro namų grupę ir tarnauja savo 12 mokinių ir t.t. Tokiu būdu bažnyčia dauginasi „iš kartos į kartą“: 12 lyderių – 144 lyderiai – 1728...

G12 – tai grupė iš 12 vyrų arba moterų (angl. „Group of 12“), vadovaujama Šventosios Dvasios (ang. „Government of the Holy Spirit“), kurie pasiekia ir įtvirtina sielas Kristui.

Namų grupės leidžia individualiai tarnauti kiekvienam žmogui, sukuria dvasinio augimo galimybę studijuojant Dievo Žodį ir artimai bandraujant. Labai svarbus tarpusavio santykių klausimas. Kiekvienoje grupėje tarp žmonių statomi gilūs asmeniniai santykiai. Tai vienintelė struktūra, kur visi bažnyčioje tarnauja, niekas nesijaučia vienišas, visi gali augti dvasiškai ir t.t. Judėjimo generatoriumi yra kitų žmonių atjautimas. G12-os struktūra tiesiog leidžia sutvarkyti tai, ką paprastai daro bažnyčia.

Mes tikim, kad kiekvienas krikščionis pašauktas būti lyderiu, tarnautoju. Todėl kiekvienos namų grupės tikslas – paruošti jos narius tam, kad taptų lyderiais ir atidarytų savo namų grupes. Bet prieš žmogui atidarant savo namų grupę, jam asmeniškai tarnaujama, jis pilnai išgydomas ir atstatomas, formuojamas jo, kaip lyderio, charakteris. Tik po to jis pasiruošęs tarnauti kitiems.

Kaip rodo praktika, vyrai efektyviau tarnauja vyrams, o moterys – moterims. Todėl mes praktikuojame atskirus Encounter‘ius ir atskiras namų grupes: vyrams ir moterims, vaikinams ir merginoms. Vaikams pravedamas atskiras Encounter‘is. Bažnyčioje „Transformation Center“, Kento mieste (Vašingtono valstija) tarnavimą vyrams veda pastorius Andrei Šapovalov, tarnavimą moterims – pastorė Svetlana Šapovalova.

Pirmame etape namų grupes gali lankyti visi norintys. Tokia grupė vadinama „atvira“. Lyderis tarnauja žmonėms tol, kol 12 žmonių įsitvirtins ir išaugs iki tokio lygio, kai galės atidaryti savo namų grupę. Kartais sugniuždyto žmogaus išgydymo ir atstatymo procesas gali užtrukti mėnesius ir metus. Kantrybė ir dar kartą kantrybė. Labai svarbu būti įsitikinusiu, kad kiekvieno pradedančio lyderio vidus pilnai atstatytas, jis įsitvirtinęs ir kaip krikščionis, ir kaip asmenybė. Nereikia skubėti. Jūs negalite nesveiko ir nesustiprėjusio žmogaus išleisti į priekinę mūšio liniją. Nesubrendę krikščionys, kuriuos išrenka lyderiais, gali stabdyti pažinimą, nusivilti tarnavimu.

Po to, kai tarnautojas iš visos namų grupės išsirenka 12 naujų lyderių, grupė uždaroma naujiems žmonėms. „Uždaroje namų grupėje“ lyderis susikoncentruoja individualiai tarnauti kiekvienam iš 12 savo lyderių, kad sukurti dar gilesnius asmeninius tarpusavio santykius.

Savo ruožtu tie 12 lyderių tarnauja naujiems žmonėms savo „atvirose namų grupėse“ tol, kol ten užaugs 12 naujos kartos lyderių.

Makrogrupės


Makrogrupė – tai skirtingų kartų namų grupių susirinkimas ypatingam tarnavimui, evangelizacijai ir t.t.

„Uždaros namų grupės“ lyderis gali surinkti bendram susitikimui visas 12 savo lyderių „atviras namų grupes“. Tokie makrogrupės susitikimiai labai svarbūs, nes daro bažnyčią ir namų grupes labiau dinamiškas, leidžia auginti artimus tarpusavio santykius žmonėms, esantiems skirtingų kartų namų grupėse.

Be to, tokie susitikimai leidžia lyderiams augti kaip didelių žmonių grupių vadovais, mokytis pamokslauti prieš dideles auditorijas. Juk būtina, kad kiekvienas tarnautojas išmoktų būti „daugelio lyderis“. Tačiau jeigu lyderis sugeba pamokslauti tik grupei iš 12 žmonių, jis nesiugdo kaip daugelio lyderis.

Makrogrupės gali vykti bažnyčios patalpose, privačiame name, parke – visur, kur yra galimybė pasiekti naujus žmones ir ugdyti lyderius.

ATVIROS IR UŽDAROS NAMŲ GRUPĖS

Atvira namų grupė


Namų grupė gimsta, kai lyderis palaiminamas bažnyčioje, kad pradėtų tarnauti ir apmokytų naujai atsivertusius žmones bažnyčioje. Kartais namų grupė prasideda nuo 1-2 žmonių.

Pirmame etape ji vadinama „atvira namų grupe“. Grupės nariai gali kviesti į tarnavimus visus savo draugus ir pažįstamus. Namų grupė atvira bet kuriam žmogui ir čia tarnaujama kiekvienam, kas ją lanko.

„Atviros namų grupės“ tikslas – pasiekti naujus žmones, tarnauti jiems, padėti augti dvasiškai. Lyderis suteikia galimybę įsijungti į šį procesą kiekvienam grupės nariui. Tai yra natūralu dvasiškai sveikam krikščioniui – jie pradeda pasiekti žmones Kristui, mylėti juos ir tarnauti jiems. Tuo pačiu išlaikomas pastovus dėmesys – kurti grupes iš 12 dvasiškai sveikų mokinių, kurie taps naujų namų grupių lyderiais.

Uždara namų grupė

Kai „atviros namų grupės“ tarnautojas išsirinko 12 lyderių, kurių kiekvienas atidarė savo namų grupę, tokia lyderių grupė tampa „uždara“. Ji pavirsta lyderių grupe.

„Uždarą namų grupę“ gali lankyti tik 12 lyderių. Pasikeičia dėmesio centras – dabar lyderis susikoncentravęs ir tarnauja savo 12-ai lyderių, formuoja juose tarnautojų charakterį. „Uždaroje namų grupėje dar labiau gilinami asmeniniai tarpusavio santykiai. Čia „einama į gilumą“, čia dar giliau nagrinėjamas Dievo Žodis.

Savo ruožtu šie 12 lyderių tarnauja žmonėms savo „atvirose namų grupėse“. Šiose sekančios kartos grupėse yra galimybė toliau tęsti pažinimą: pasiekti naujas sielas, įtvirtinti jas, apmokyti, išsiųsti tarnauti kitiems. Ir įkvėpti atidaryti naujas namų grupes.
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)