APIE G12
G12 PRINCIPAI
PAŽINIMO VEIKIMO MECHANIZMAS

Pažinimo veikimo mechanizmas (mechanika) susideda iš elementų, kurie leidžia bažnyčiai daugintis.

Jeigu bažnyčia padidėjo iki 30-40 žmonių – tai viena situacija. Tačiau kai bažnyčioje su G12 pažinimu dvylika lyderių pradeda tarnauti savo 12 mokinių, kurių kiekvienas pradeda tarnauti savo 12 mokinių ir t.t., tada bažnyčia auga iš naujų tarnautojų naujų kartų: 12 žmonių – 144 žmonės – 1728... Šiuo atveju būtina struktūra, kad išsaugoti derlių, kurį bažnyčiai duoda Viešpats. Pažinimo mechanika padeda išsaugoti ir padauginti šį derlių.

Kas būtina efektyviam tarnavimui?

    1.  Aiškus Pažinimas
    2.  Vienybė Pažinime
    3.  Pergalės strategija
    4.  Apjungianti, vienijanti strategija
    5.  Efektyvi lyderių mokykla
    6.  Namų grupės vyrams ir moterims
    7.  Vyrų ir moterų namų grupių tinklas
    8.  Stiprūs Encounter‘iai
    9.  Matymo esmė – nuoširdūs tarpusavio santykiai, asmeninis tarnavimas vieni kitiems. Svarbu, kad tai prasidėtų nuo  pastoriaus
   10.  Pre-Encounter‘iai (įvadiniai)
   11.  Post-Encounter‘iai (užtvirtinantys
   12.  Efektyvus namų grupių struktūros administravimas
   13.  Mokytojai, sugebantys suprantama kalba paaiškinti, kas yra pažinimas
   14.  Pastoriaus ir jo žmonos vienybė Pažinime
   15.  Dvasiškai sveikas pastorius
   16.  Uždaros namų grupės iš 12 mokinių
   17.  Atviros namų grupės
   18.  Makrogrupės
   19.  Tikėjimo tikslai ir specialūs tarnavimai
   20.  Konferencijos apie G12 Pažinimą

Pagridine pažinimo mechanikos dalimi yra „sėkmės laiptai“, leidžiantys įtvirtinti ir apmokyti naujus tikinčiuosius, o taip pat siųsti juos tarnauti kitiems.

SĖKMĖS LAIPTAI

    Pasiekti – Įtvirtinti – Apmokyti – Išsiųsti

Pasiekti

Egzistuoja daugybė būdų kaip pasiekti žmones, gyvenančius be Dievo: namų grupės, Encounter‘iai, maldos trise, specialūs bažnyčios tarnavimai ir t.t. Visi šie būdai yra geri, tačiau bažnyčia pajėgi pasiekti kitus žmones, kai pradeda nuoširdžiai ir tikrai tarnauti netikintiems žmonėms.

Kas padės jūsų bažnyčiai pasiekti kitus žmones? Sugebėjimas su Dievo pagalba atsakyti į realius netikinčių žmonių poreikius ir problemas. Padėkite jiems rasti atsakymą Dieve.

Įtvirtinti

Įtvirtinti žmones jų gyvenime su Dievu. Rimta tam pagalba – Pre-Encounter‘iai, Encounter‘iai ir Post-Encounter‘iai. Ši sfera labiausiai bus atakuojama velnio, nes įtvirtinti (stiprūs) krikščionys labai pavojingi šėtonui, o silpni (neįtvirtinti) krikščionys nekelia jam jokio pavojaus.

Apmokyti

Tai kuravimo procesas, kuris padeda formuoti tikinčiųjų charakterį. Po to, kai jie išgydyti, atstatyti ir įtvirtinti tikėjime, juos būtina nukreipti į tai, kad siektų naujų žmonių ir tarnautų jiems. Lyderių mokykla – vienas iš būdų apmokyti krikščonis tarnauti kitiems.

Po antro lyderių mokyklos trimestro mes pravedam Re-Encounter‘į studentams, kurie planuoja atidaryti savo namų grupes.
Namų grupėse studentai turi galimybę praktiškai pritaikyti žinias, gautas Lyderių mokykloje, tarnauti kitiems žmonėms. Bendrai, namų grupė – tai gilių asmeninių tarpusavio santykių vieta, vieta, kur vyksta individualus lyderio tarnavimas ir tarnavimas vienas kitam.

Išsiųsti

Tai namų grupių lyderių išleidimas, kuris parodo, kaip gerai bažnyčios pastoriai padarė savo darbą. Jei bažnyčios lyderiai negali efektyviai pasiekti, įtvirtinti, apmokyti žmonių, savarankiškai jiems tarnauti, tada galbūt būtina kažką keisti lyderių mokymo procese.
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)