APIE G12
G12 MOKYKLA
PAMOKA 19 2011-04-26

Kartą žinomo skulptoriaus paklausė, kaip jam pavyko iš tokio grubaus granito gabalo sukurti tokią grakščią žirgo figūrą. Jis atsakė: „žirgas ten jau buvo, man teliko tik nukapoti tai, kas nereikalinga“. Būtent taip formuojami lyderiai.

Jono 1,35-42, Jėzus surado žmones, kurie bus su Juo. Jis surado žmones, į kuriuos sudėjo visa, kas geriausia ir kuriems padėjo atskleisti jų pačių geriausias savybes.

Evangelijos žinia numato pokyčius. Mes turime būti pakeisti į Kristaus atvaizdą tuo metu, kai sekame Juo. Mes esame tuo, kas esame tik kitų žmonių įtakos dėka. Tų žmonių, kurie įskiepijo mums vertybes ir principus. Daugybė žmonių laukia kažko, kas gali padėti jiems atskleisti jų potencialą.

 

Kokiu būdu Jėzus formavo Dvylika?

 

1. Jis dirbo su jų charakteriais ir gyvenimo būdu!

 

Žmonės yra panašūs į nešlifuotus briliantus, kuriems reikalingas šlifavimas, kad jie įgautų pačią geriausią formą. Žmonės taip pat trokšta švytėti! Jie nori tapti geresniais, būti sėkmingais, kitaip tariant, jie nori būti mokomi. Tam, kad gyvenimas keistųsi, reikia įdėti daug darbo ir laiko. Mes privalome nusistatyti principus, nes principų laikas nekeičia, jie yra amžini. Principai bus su mumis visados, kokia kryptimi mes judėtume. Paulius sako: „sekite manimi taip, kaip aš seku Kristumi“. Kristus gyvena manyje, ir Jis bus ir mano mokiniuose. Juose bus suformuotas mano charakteris. Aš privalau būti šventas, vientisas, sąžiningas, stropus, ištikimas, nebijantis sunkaus darbo, siekiantis tobulumo. Aš privalau būti teisingo prioritetų laikymosi pavyzdžiu, pavyzdžiu moralėje, tarpusavio santykiuose, finansų tvarkyme ir kitose srityse...

Talentai ir dvasinės dovanos nėra mūsų charakteris, mes privalome skatinti charakterio ugdymą, bet ne sugebėjimus. Teisingi motyvai kyla iš charakterio, o ne iš išorinio spaudimo ir manipuliacijų. Gyvenant su Dievu, motyvacija vaidina labai didelį vaidmenį. Sukurk žmonių su teisingu charakteriu komandą!

 

2. Jis jiems davė svajonę!

 

Jis davė jiems svajonę, dėl kurios jiems vertėjo gyventi. Jis jiems pasakė: „Sekite Manimi, Aš jus padarysiu žmonių žvejais“. Petrui Jis sakė: „Tu būsi akmuo“. Ir vėl į juos kreipėsi: „Jūs darysite didesnius darbus“.

Žmonėms reikalinga svajonė, dėl kurios jiems vertėtų gyventi. Svajonės tampa realybe Šventosios Dvasios darbo dėka. Sėkmė ateina tada, kai naudojami teisingi metodai ir įgūdžiai. Mums sėkmė ateina tada, kai mūsų gyvenimuose vykdoma Dievo valia. Pasidalinkite su žmonėmis savo svajone ir tuo, kaip Dievas jus atvedė į ją ir ką Jis padarė  jos įgyvendinimui. Jėzaus mokiniai viską paliko dėl savo svajonės, jie tiesiog buvo užvaldyti svajone! Rizikuokite, kad jūsų svajonė būtų įgyvendinta jūsų namuose, jūsų bažnyčioje, jūsų Dvylikoje, jūsų mieste, jūsų tautoje. Jūs tai galite! Tai ką Dievas padarė man, Jis gali padaryti ir jums!

 

3. Jis juose išugdė sugebėjimus įgyvendinti, pasiekti savo svajonę

 

Jis jų klausė: „Apie ką jūs svajojate, kaip Aš galiu jums padėti įgyvendinant jūsų svajonę? Ko jums dėl to trūksta? Kaip jūs rengiatės nugalėti kliūtis?“ Galvokite ir dirbkite bendrai, kaip komanda. Jėzus davė mums įrankius. Jis sakė: „Štai, Aš duodu jums jėgą!“. Neįgyvendinta svajonė atneša nusivylimą. Dėl to jūsų tikslai turi būti realūs. Jei jums pavyksta savo tikslus įgyvendinti, tai jus motyvuoja eiti į aukštesnį lygį ir iškelti sau aukštesnius tikslus. Kai jūsų darbus lydės sėkmė, žmonės pasiliks su jumis.

 

Dėkite pastangas į teisingus dalykus:

Į ŽMONES, o ne į daiktus

 

4. Jis juos mylėjo!

 

Mokykite juos, kad didžiausias įsakymas ir dovana yra meilė. Mylėkite juos ir tegul jie jaučia jūsų meilę. Tada mokykite juos mylėti kitus žmones. Mokykite juos mylėti tai, ką myli Dievas: pažinimą, prarastuosius, jų šeimas, bažnyčią, jų pastorius ir kt...

Jėzus Petro paklausė: „Ar myli Mane?“ „Ganyk (maitink, rūpinkis) Mano aveles“.

Prašykite Viešpaties, kad Jis jums duotų daugiau meilės, ir pašvęskite save būti su tais žmonėmis.

 

Išvada:

 

Būdami lyderiais mes visą laiką norime, kad mus kas nors palaikytų, nukreiptų, pataisytų. Susiraskite ką nors. Įeikite po jų valdžia. Sumokėkite kainą ir įgysite patį geriausią.

 

AUDIO
 
19_PAMOKA.pdf Konspektas
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)