RESURSAI
GIESMĖS
Šlovės Karalius / Царь Славы 2017-02-15

Am   F   G   D
Štai ateina Jis su debesimis
Matys Jį kiekviena akis
Jis visagalis
Kiekvienas žemėj šioj lenksis prieš Jį
Kiekvienas kelias klaupsis prieš Jį
Nes Jis karalius

F   G   Em   F
Jis pirmas ir paskutinis
Pradžia ir pabaiga
Šlovė Jo spindės per amžius
Jis kelias ir tiesa
Jis alfa ir omega
Gyvybė ir šviesa
Šlovė Jo spindės per amžius
Jis buvo, bus ir yra

Am   F   G   D
Tas, kuris atpirko savo krauju
Pakilo virš karalių visų
Šlovė per amžius Jam
Trimito garsas skelbia laikas arti
Dangus jau griaudžia, tautos išgirs
Šlovė per amžius Jam

Am   G   Em   D
Jo veidas šviečia kaip saulė
Jo balsas kaip vandenynų šniokštimas
Jo rankose spindi žvaigždės
Jo akys dega liepsna


Вот Он грядущий Царь среди облаков
И каждый взгляд увидит Его
Бог всемогущий.
Пред Ним падут престолы всей земли
И каждый склонит колени свои
Его имя СУЩИЙ.


Он Первый и последний
Без начала и без конца
Его слава сияет вечно
Он жизнь и истина
Он альфа и омега
Он путь, Он хлеб и свет
Его имя звучит навеки
Он тот, кто был и есть.


Тот, кто грех омыл кровью своей
Он Бог богов и царь всех царей
Ему вся слава.
Звук трубный возвещает – время пришло
Знаменья неба всё об одном
Царю вся слава.


Лицо Его словно солнце
И словно шум водопадов голос,
В руках своих держит звезды
Огню подобны глаза.

   
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)