RESURSAI
GIESMĖS
Viskas apie Tave / Всё только о Тебе 2017-02-09

Gm  F  Gm  Gm
 
Net jei reikės visą gyvenimą tikėti ir laukti
Jei reikės jėgų melstis ir šaukti
Sakau Tau taip

Net jei reikės be sustojimo bėgti į priekį
Jei reikės begalinio skausmo mylėti
Sakau Tau taip

Если надо всю жизнь мне верить и ждать,
Усердно молиться и в небо кричать,
Я отвечу – да!

Если надо бежать неустанно вперёд,
Любить и прощать невзирая на боль,
Я отвечу – да!

Gm  F  Eb2  Cm
 
Ir nėra kitos maldos manyje
Nėra kito noro širdyje
Viskas apie Tave, viskas apie Tave

Ir dieną, ir naktį Tu mintyse
Pažinimo ugnis dega viduje
Viskas apie Tave, viskas apie Tave

И нет другой молитвы у меня
И нет других желаний у меня –
Лишь только о Тебе, всё только о Тебе.

И днём, и ночью всё об одном,
Ревнует дух святым огнём –
Лишь только о Тебе, всё только о Тебе.

Gm  F  Gm  Gm  
Jei reikės palikt, kas patogu ir sava
Jei reikės susidurti su atmetimo sienom
Sakau Tau taip

Net jei reikės nešti savąjį kryžių
Jei reikės mirti dėl Tavojo vardo
Sakau Tau taip

Если скажешь оставить покой и удобства
И страдать от атак отвержений жестоких –
Я отвечу – да!

Если скажешь мне свой крест нести
И за имя Твоё на смерть пойти –
Я отвечу – да!

Eb   F   Gm    F/A    
Eb   F   Gm  F/A Bb
 
Esu vienas iš tų, kurie eis iki galo
Esu vienas iš tų, kurių širdis dega
Esu vienas iš tų, kurie neša savo kryžių
Esu vienas iš tų, kurie priklauso Tau
Я один из тех, кто до конца идти решает
Я один из тех, чей дух огнём пылает
Я один из тех, кто несёт свой крест
Я один из тех, кто жизнь отдал Тебе

Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)