RESURSAI
PAMOKSLAI
Rekomenduojami pamokslai pažymėti simboliu .
2010 12 26  11:00
Albert Togobickij
Dvasios judėjimas
Albert Togobickij   Dvasios judėjimas
 
2010.12.26  11.00
Kaunas
SANTRAUKA (LT):
 
 
PDF 
 

Naktinės maldos metu pamačiau vaizdą: didžiuliai burlaiviai plaukia vandenyno toliuose. Vėjo pripildytos baltos burės su raudonais kryžiais. Man pasirodė, kad jų buvo trys, ir aš iškart supratau, kad tai Kristupo Kolumbo ekspedicija į naujas žemes.

Aš supratau, kad taip atrodo Dvasios judėjimas.

1.        Buriniai laivai priklauso nuo vėjo, jie neplaukia, kai nėra vėjo!

Mūsų dvasia – tai burės, kurios reaguoja į Dvasios judėjimą (dvasia – vėjas). Mes pilnai priklausom nuo Dvasios judėjimo. Tai paskutiniųjų laikų judėjimo raktas – priklausomybė nuo Dievo. Dievas įdėmiai, su pavydu seka, kad ši sąlyga būtų vykdoma. Tu negali pralenkti Jo judėjimo, negali stabdyti, tu turi judėti Jo vėjo sraute, Jo judėjimo ritmu.

Dvasios judėjimai keičiasi ir tu turi suspėti keistis ir persitvarkyti pagal juos. Todėl mums reikalinga transformacija, pasikeitimas, atsinaujinimas, kad galėtume judėti šiandieniniame Dvasios judėjime. Tu negali įeiti į dvasios judėjimą, nepalikęs judėjimo, kuriame tu buvai, ir nesvarbu, koks geras jis buvo tavo akyse.

(Rom 8:14)  „Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai“.

2.        Šiandieninėse burinėse jachtose yra įtaisyti varikliai, kurie jas paverčia NEPRIKLAUSOMOMIS nuo vėjo: jeigu štilis, nėra vėjo – įjungei motorą ir nuplaukei. Taip atrodo mūsų krikščionybė, mes judame su Dievu, o esant reikalui, ne mažiau sėkmingai judame savarankiškai, judame ten, kur mums reikia.

 

3.        Dar yra atskira laivų rūšis, visai be burių, ir tokių yra nemažai mūsų vandenyse. Jie kaip motorinės valtys plaukioja aplink burinius laivus, per toli nenutoldami nuo jų.

Biblijoje aprašyta daugybė dvasios judėjimų. Vienas iš tokių judėjimų aprašytas pranašo Jonos knygoje.

Jon 1:1–3 „Viešpats tarė Amitajo sūnui Jonai:  „Eik į Ninevę, didį miestą, ir šauk prieš jį, nes jų nedorybės pasiekė mane“. Jona pakilo, kad bėgtų nuo Viešpaties į Taršišą. Jis pasiekė Jafą, kur rado laivą, plaukiantį į Taršišą, sumokėjo už kelionę ir, įsėdęs į jį, su kitais plaukė į Taršišą nuo Viešpaties akivaizdos“

Dvasios judėjimas buvo nukreiptas į Ninevę.

Dvasios judėjimai niekada nepriklauso nuo žmogaus. Dvasios judėjimas – tai suvereni Dievo teisė daryti tai, ką Jis nori.

Ez 22:30  „Aš ieškojau tarp jų žmogaus, kuris pastatytų sieną ir stotųsi spragoje tarp manęs ir mano tautos, kad jos nesunaikinčiau, bet nė vieno neradau“.

Visais laikais Dievas ieško žmonių, kurie sutiks bendradarbiauti su Juo.

Sūnus paklydėlis sugrįžo į tėvo namus. Dvasios judėjimas pagavo jį, burės sureagavo – juk jis sūnus – ir jis parėjo namo.

Dvasia juda nesitardama su tavimi. Ar pažinsi Dvasios judėjimą, ar leisi Dvasiai vesti tave? Dvasios judėjimas pakelia Jo sūnus, iš visur surenka juos ir sugrąžina į Tėvo namus.

NUORODA
SANTRAUKA
2010 12 19  11:00
Alexander Kleninger
Dievas viską mato
Alexander Kleninger   Dievas viską mato
 
2010.12.19  11.00
Kaunas
AUDIO (RU):
Trukmė: 01:05:03
60 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 12 12  11:00
Albert Togobickij
Ugnies sandora
Albert Togobickij   Ugnies sandora
 
2010.12.12  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 34:14
46 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 12 05  11:00
Aleksandr Togobickij
Sugebėjimas transformuotis
Aleksandr Togobickij   Sugebėjimas transformuotis
 
2010.12.05  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 01:06:15
91 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 11 28  11:00
Polianka
Palik viską ir sek Manimi
Polianka   Palik viską ir sek Manimi
 
2010.11.28  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 01:05:42
60 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 11 14  11:00
Aleksandr Togobickij
Nebūk avimi, būk Sūnus
Aleksandr Togobickij   Nebūk avimi, būk Sūnus
 
2010.11.14  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 01:06:50
46 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 11 07  11:00
Albert Togobickij
Tavo širdis pasiruošusi
Albert Togobickij   Tavo širdis pasiruošusi
 
2010.11.07  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 53:12
49 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 10 24  11:00
Polianka
Dievas, kurio tu nepažįsti
Polianka   Dievas, kurio tu nepažįsti
 
2010.10.24  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 52:29
60 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 10 17  11:00
Albert Togobickij
Gyvenimas ant amžių lūžio
Albert Togobickij   Gyvenimas ant amžių lūžio
 
2010.10.17  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 48:48
56 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 09 26  11:00
Albert Togobickij
Jūs priemėtė įsūnystės Dvasią
Albert Togobickij   Jūs priemėtė įsūnystės Dvasią
 
2010.09.26  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 29:55
27 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 09 12  11:00
Albert Togobickij
Dievas stato aukurą
Albert Togobickij   Dievas stato aukurą
 
2010.09.12  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 42:59
30 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 08 29  11:00
Albert Togobickij
Atgaivos laikas
Albert Togobickij   Atgaivos laikas
 
2010.08.29  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 37:36
26 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 08 22  11:00
Aleksandr Togobickij
Nenugalima bažnyčia
Aleksandr Togobickij   Nenugalima bažnyčia
 
2010.08.22  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 55:10
51 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 08 08  11:00
Alexander Kleninger
Dievas daro tai, ką nori
Alexander Kleninger   Dievas daro tai, ką nori
 
2010.08.08  11.00
Kaunas
AUDIO (RU):
Trukmė: 59:15
54 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 07 18  11:00
Albert Togobickij
Dovydo karta
Albert Togobickij   Dovydo karta
 
2010.07.18  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 57:36
53 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 06 20  11:00
Albert Togobickij
Grįžimas į Tėvo namus
Albert Togobickij   Grįžimas į Tėvo namus
 
2010.06.20  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 45:05
21 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 05 30  11:00
Polianka
Dievo ieškojimo dvasia
Polianka   Dievo ieškojimo dvasia
 
2010.05.30  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 51:18
23 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 03 07  11:00
Albert Togobickij
Giesmių giesmė
Albert Togobickij   Giesmių giesmė
 
2010.03.07  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 01:20:59
46 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2010 02 14  11:00
Polianka
Dvasinis aklumas
Polianka   Dvasinis aklumas
 
2010.02.14  11.00
Kaunas
AUDIO (LT):
Trukmė: 56:41
32 MB
NUORODA
SANTRAUKA

DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)