RESURSAI
STRAIPSNIAI
Tėvo ir sūnaus pokalbis. Dmitry Kari

Kartą aš Dievo paklausiau: "Kas aš esu? Aš esu pastorius? Aš esu evangelistas? Aš esu dvasinis globėjas? Kas aš esu?"

Aš  kankinausi taip klausdamas  ir šis klausimas kankino mane. Aš įsitempiau tam, kad sužinočiau atsakymą, verkiau, draskiau save.  Staiga aš pajutau, kad Dievas žiūri į mane ir juokiasi, juokiasi taip, kaip juokiasi tėvas, kuris mato savo vaiką, bandantį kažką suprasti, nes tėvui tai yra paprasta, o vaikui tai yra sudėtinga. Šypsenoje atsispindėjo paprastumas, ir aš supratau, kad atsakymas yra. Aš paklausiau savęs, kuo aš save laikau. Ir  aš sau atsakiau: "Na, kadangi turiu tam tikras dovanas, galėčiau būti verslininku, arba organizatoriumi, ar žmogumi, kuris tarnautų skelbdamas žodį", - aš vardinau savo pasiekimus savo ieškojimuose.

Dievas išklausė mano paaiškinimus ir pasakė: "TU - TAS, KAS ESI IR KUO VISADA BŪSI". Aš paklausiau: "Kaip tai?" Jis atsakė: "Jeigu aš tave būčiau pagimdęs pastoriumi, tai tu tada visada ir žemėje juo būtum. Dabar įsivaizduok situaciją: tu galvoji, kad tu – pastorius, ir tai yra tai, kuo tu esi. Tu turi kaimenę, tu turi pastoriaus tarnavimą, bet štai, tu pas mane ateini į Dangų, tai - tavo tėvynė, tai -  tavo namai. Kaip šituose namuose dabar tu būsi pastorius? Tu neturėsi kaimenės, neturėsi pastoriaus tarnavimo, ir tu kankinsiesi, nes tu savęs negalėsi realizuoti visą amžinybę".

Toks atsakymas mane išmušė iš vėžių. "Tai kas tuomet aš esu?"- aš sušukau Dievui. Dievas atsakė: "TU - TAS, KAS ESI IR KUO VISADA BŪSI". "O Dieve, bet kas aš esu ir kuo aš visada būsiu?" Dievo šypsena suvaldė mano jaudulį. Jis pasakė: TU ESI MANO Sūnus IR JUO Būsi VISADA. Aš tave pagimdžiau, ir, kur tu bebūtum, laikinoje žemės erdvėje, ar amžinybėje, tu visada esi Mano sūnus. Aš esu tavo Tėvas, aš tave pagimdžiau, nes panorau turėti vaikų ir pagimdžiau tave. Aš išnešiojau tave, kai tu gimei, aš maitinau tave, rūpinausi tavimi, dovanojau tau dovanas, laikiau tave ant savo rankų, ar tu apie tai pamiršai? Kai tu augai ir vysteisi, aš nešiau tavo rūpesčius, kai atėjo tavo laikas išeiti į karą, aš pats tau nukaliau kalaviją, skydą, daviau visą karinę aprangą. Kai aš išeidavau į karą, ir tu kartu su Manimi išeidavai, ir aš prieš visą Dangų didžiavausi Savo sūnumi. Aš sakiau: "Visi žiūrėkite. Tai - Mano sūnus. Koks jis panašus į Mane. Tai - Mano atvaizdas". Kai atėjo tavo laikas eiti mirties šešėlio slėniu, per kurį pereina visi Mano vaikai, visas dangus klausinėjo: "Ar galės sūnus jį pereiti?" O aš atsakiau: "Galės". "Kodėl?"- klausė dangus, o Aš atsakiau: "Jis pakils". "O jeigu jis nesugebės pakilti?"- klausinėjo dangus. "Mano sūnus yra tuo, kuo aš jį pagimdžiau. Jis – Mano. Pasikėsinimas į Mano sūnų - pasikėsinimas į Mane, o kas prieš Mane galės išstovėti? Kas išstovės prieš Mano teismą ir Mano jėgą? Jeigu aš viską laikau Savo Žodžiu, ar aš neišlaikysiu Savo sūnaus?"

Aš verkiu, atgailauju, o Dievas man sako: "Aš didžiuojuosi tavimi, Aš pasitikiu tavimi, Aš tave žinau". Tada aš pasakiau: "Tėti, bet aš – netikėlis, pažiūrėk į mano darbus". Tėvo veide šypseną pakeitė rimtas žvilgsnis, ir Jis pasakė: "Tu – mano atvaizdas, tu panašus į mane. Aš - tavo Tėvas, ir Aš pagimdžiau tave, o sūnus ir tėvas - viena. Jeigu tu - netikėlis, tai tada kas esu Aš, tavo Tėvas, jei tu dulkė, tai kas esu Aš, tavo Tėvas?" Aš verkiau ir prašiau atleidimo. Savo ribotu suvokimu aš bijojau įžeisti savo Tėvą. Jis pasakė: "Sūneli, mes turime tiek daug darbų, man reik dar daug ko tave išmokinti. Sek paskui Mane, Aš tau atskleisiu Dangaus paslaptis, laiko ir amžinybės paslaptis, aš pakeliu savo vaikus, nes pasaulis turi pamatyti Mano šeimą".

     Jis pridūrė: "Nepainiok to, kas tu esi su tuo, kuo Aš Tave paskiriu Savo judėjime". Aš paklausiau: "Kaip tai, Tėti?" Jis atsakė: "Mano sūnau, Jėzus, atėjęs į žemę, parodė, kas yra Mano vaikai. Jis viską darė, ką Aš darau. Tai ir yra mano vaikų esybė. Bet Jėzus turėjo išgelbėjimo misiją. Tai yra tai, dėl ko Jis atėjo į šitą žemę. Bet, kol jis gyveno žemėje, Jis atskleidė savo esybę, Mano sūnaus esybę, bet Jo misija buvo mirtis ant kryžiaus už visus žmones, todėl Jis taip pat turi Išgelbėtojo vardą, duotą Jam po Jo misijos įvykdymo. Aš jus, savo vaikus, pagimdžiau, ir jūs vaikštote po žemę, turėdami visą  savo Tėvo valdžią ir jėgą. Kur jūs bebūtumėte, jūs būsite tais, kuo jūs esate ir kuo visada būsite. Kur jūs bebūtumėte, jūsų esybė yra jūs, o jūs - Mano vaikai. Bet, kai Aš pakeliu savo judėjimą, tai Aš kviečiu savo vaikus į šitą judėjimą, ir ten Savo Dvasia Aš paskiriu ir duodu jiems jų misiją ir  tarnavimus. Kai jie tarnauja, jie gauna vardus: kas - pastoriaus, kas - evangelisto, kas - dvasinio vadovo. Nėra judėjimo - nėra misijos, nėra judėjimo, nėra dalyvavimo judėjime. Bet, net jei ir nebūtų judėjimo, tai žeme vaikšto Mano vaikai, kurie turi Savo Tėvo jėgą, net iki savo misijos įvykdymo galo, pašaukimo  žemėje, jie darys tai, ką darė Jėzus, - gydys ligonius, išvarinės demonus, neš gyvenimą prisikėlimuose. Tai yra Mano vaikų esybė. Kažkas už Mane numirs, ir tai bus jo misija, kažkas bus pastoriumi Mano judėjime, ir tai - jo misija, už visa tai kiekvienas  turės atsiskaityti, nes tai - Mano sumanymas, kurį aš sukūriau ir kuriame aš jus paskyriau vykdytojais. Visada vaikščiok dvasioje, kaip vaikšto Mano vaikai. Kai aš ką nors pakelsiu, būk visuomet pasiruošęs įeiti į Mano darbą, kurį aš uždėsiu ant tavo pečių, ir už ką tu Man atsiskaitysi. Visų pirma - judėjimas, po to tai, kas tu esi tame judėjime. Įeik į Mano judėjimą ir aš tau duosiu šiame judėjime paskirtį."

     Viskas atsistojo į savo vietas ir aš nuėjau vykdyti tai, ką daro Dievo sūnūs, - gydyti ligonius Jėzaus Vardu. Išvarinėti demonus Jėzaus Vardu. Atidarinėti Dangaus vartus ir skelbti Dievo Karalystę. Ir kada Dievas pakėlė savo Transformacijos judėjimą, ir atsirado Transformacijos Bažnyčia, tai joje Mano Tėvas mane paskyrė video operatoriumi, aš prieš Jį atsiskaičiau. Tada paskyrė mane koordinatoriumi, ir aš Jam atsiskaičiau, tada paskyrė TCCI viceprezidentu, ir aš Jam atsiskaitau. Ištikimybė mažuose dalykuose atveda prie gerų rezultatų. Kuo jis mane dar paskirs, aš nepergyvenu, aš esu gyvojo Dievo sūnus, manyje yra Jo esybė, ir aš esu tuo, kuo esu ir kuo visada būsiu.

Dmitriy Kari
Paimta iš  http://www.rhythmofheaven.com

Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
G12 SPB
Pastoriai Dmitrij ir Ksenija Rozen
(St. Peterburg, Rusija)
www.g12spb.ru
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)