RESURSAI
STRAIPSNIAI
Viskas apie pasninką

Jėzus neatskyrė maldos nuo pasninko. Savo mokiniams Jis kalbėjo: „Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą.“ Kadangi Jėzus nenusidėjo, po nukryžiavimo Jis buvo Šv. Dvasios prikeltas iš numirusiųjų. Taip pat mes matome, kad apaštalo Pauliaus gyvenimas buvo pripildytas maldų ir pasninkų, apie ką mes skaitome jo laiškuose bažnyčioms.


Mato Evangelijoje 6:6-15 Jėzus mus moko kokia turi būti malda ir kokios jos sudėtinės dalys. Jėzus kalba: „Kasdieninės duonos duok mums šiandien...“ Apie kokią duoną čia mums kalba Jėzus?


Jn 4:34 Jis sako: „Mano maistas - vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti Jo darbą“. Kaip tu gali sužinoti Dievo valią, ką tau daryti, kad tavo dvasia būtų soti? - Per maldą.


Tai reiškia, kad nesimeldžiant, mūsų dvasinis (vidinis) žmogus miršta be maisto iš aukštybių. Tačiau būna laikas, kai tau neužtenka tik maldos vienumoje. Maldos kambarėlis – tai laikas, kai tu būni su Dievu. Tačiau kai tu pasninkauji, kiekvieną minutę tu esi Jo akivaizdoje.

Мt 6:18: „kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, kuris yra slaptoje, tau atlygins“. T.y. tu per pasninką Dievo buvimą ir tavo buvimą Jame perkeli už maldos kambarėlio ribų. Tu būni Jo akivaizdoje pastoviai. Tu skiri Jam savo laiką, atidėdamas į šalį savo kasdieninius darbus ir pramogas, nuolat laukdamas atsakymo, žodžio iš Dievo. Tai laikas, kai Dievas treniruoja tavo dvasią būti jautriam Šv. Dvasiai, kad Ji išlaisvintų tavyje Jo jėgą ir valdžią šio pasaulio išgelbėjimui ir Kristaus kūno ugdymui.

Jėzus sako „kai pasninkaujate“, t.y. Jis nediskutuoja ar reikia krikščionims pasninkauti. Savo pasekėjams Jėzus konkrečiai aiškina, kaip reikia pasninkauti ir melstis.PASNINKO PRINCIPAI

1. Nuolankumas (nusižeminimas)

Šėtono kritimo priežastis - išdidumas. Ez 28:13-17.

Adomas ir Ieva neteko bendravimo su Dievu ir amžinojo gyvenimo dėl savo įgeidžių. Pr 3:6.


Kaip mums šiame ištvirkusiame pasaulyje, kur tiek daug pagundų ir kur taip aukštinamas asmenybės kultas, išlikti šventiems, nepamilti ir nesusitapatinti su šiuo pasauliu. 1 Jn 2:15-17, 2 Kor. 6:4-10.


Pasninkas - tai Dievo paliepimas mums, kad mes  nusižemintume prieš Jį.

„Kas iškentėjo kūnu, tas jau pametė nuodėmę, kad likusį laiką žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia“. 1Pt 4:1-2

„Dievas priešinasi išdidiesiems, o nuolankiesiems teikia malonę“. Jok. 4,6.


Be pasninkų krikščionybė neefektyvi. Nuolankumas - tai ne Dievo reikalas, tai tavo užduotis ir tikslas.

„Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka…” 1 Pt 5:6.

Nuolankumas, tai:


    • pilna priklausomybė nuo Dievo. Jn 15:5.

    • kelias, kuriuo mes turime eiti.


Tavo pilvas - arba paslaugus tarnas, arba despotiškas šeimininkas.
Apsirijimas - tai stabmeldystė. 1 Kor 10:7-12. 

    • pasiruošimas paklusti netgi tada, kai mes nesuprantam to.


Siela - tai protas, valia ir emocijos. Mes tramdom savo sielą pasninko metu tuo, kad kalbam: „nesvarbu, ką aš jaučiu arba pergyvenu, nesvarbu, ką aš galvoju ar įsivaizduoju, nesvarbu, ko nori mano kūnas –svarbu tik Tavo valia“.


2. Tarnavimas Dievui

„Kartą kai jie tarnavo Viešpačiui ir pasninkavo…” Apd 13:2

Pasninkas - tai ne priežastis atidėti tarnavimą ir jaukiai praleisti laiką prie televizoriaus. Pasninko metu mes toliau tarnaujam Viešpačiui.


3. Nebūk paniuręs, palik tai tarp tavęs ir Dievo (Mt 6:16-18)

„Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę, kaip veidmainiai, nes  jie  vaikšto surūgusiais veidais tam, kad pasirodytų prieš žmones pasninkaujantys. Iš tikro sakau jums, kad jau jie gauna savo apdovanojimą. O tu kai pasninkauji, patepk galvą savo ir nuprausk veidą savo, kad ne prieš žmones vaikščiotum pasninkaudamas, bet prieš Tėvą tavo, kuris yra  slaptoje; ir Tėvas tavo, matydamas slaptoje, atlygins tau viešai“. Mt 6:16-18.PASNINKO MECHANIZMAS


    • Ištirk savo motyvus (Zach 7:5)
Ištirk savo širdį, kokie motyvai skatina tave pasninkauti: ar Dievas paragino pasninkauti, ar tu pats sau nori įrodyti kažką? 

    • Paskelbti (Iz 58,1)
Tu konkrečiai skelbi į dvasinį pasaulį, kad tu pasninkausi tam tikrą dienų skaičių. Paskelbi konkretų poreikį ar klausimą, kurį būtina tau išspręsti. Nepasninkauk, jei neturi jokios priežasties pasninkauti arba tu gali pats tai išspręsti. Jl 1:14. 


    • Atleidimas (Iz 58:6)
Būtina atleisti visiems iš tyros širdies, nes kitaip nei malda, nei pasninkas neatneš jokios naudos. Mt 6:15. 


    • Sėja (Iz 58:7)
Aukok, būk atviras ir atverk savo resursus Dievo karalystei. Tai nebūtinai turi būti finansai. Galbūt Dievas nori, kad tu kažkam padėtum. 


    • Šlovinimas (Iz 58:8)
Šlovink, dėkok ir garbink Dievą už tai, kad Jis su tavim, už visus Jo darbus dėl tavęs... Ps 99:4.


    • Prašymas (Iz 58:9)
Sužinok Dievo valią dėl tavo poreikio ir stovėk tame pažade.


    • Gailestingumas (Iz 58:9-10)
Nepyk, nesierzink ir neišieškinėk nieko iš niekieno tomis dienomis: mūsų Dievas - gailestingas Dievas. Nepraleisk progos atlikti gailestingumo darbą poreikį turinčiajam. „Nes aš noriu gailestingumo, o ne aukos“. Oz 6:6; Ps 103:13; Mt 18:23-27


    • Tikėjimo paskelbimas (Iz 58:10-12)
Išpažink, svajok, garsiai kalbėk Dievui viską, kas tavo širdyje, skelbk į dvasinį pasaulį savo pergalę, tavo artimųjų laisvę ir t.t. 


    • Padėka ir pagarba (Iz 58:13)
Laikykis visko, ką Dievas tau liepė. Saugok jo šventenybes. Atidėk pasninko metu savo įprastus darbus ir pramogas. Skaityk daugiau Dievo Žodį, būk visada pasiruošęs girdėti Šv. Dvasios balsą.PASNINKO POVEIKIS

    • Tu gauni jėgą ir valdžią. 2 Kor 12:9.

    • Daug greičiau ateina atsakymas lyginant su tuo, jei tu būtum tik meldęsis, kadangi visas dvasinis pasaulis aktyvuotas tavo pareiškimu. Todėl pasninkas dar vadinamas maldos svirtimi. Dan 10:12.

    • Dievas išaukština tave ir duoda tau karalystę. Iz 58:14.7 PASNINKO RŪŠYS

    1. Kritinių situacijų sprendimui, jei tu atsidūrei aklavietėje. Trukmė - 3 dienos. Est 4:4-16.

    2. Dalinis pasninkas (be mėsos, miltinių produktų ir saldumynų). Kai reikalingas atsakymas arba žodis (apreiškimas) iš Dievo. Trukmė - kol negausi atsakymo. Dan 10:2-3.

    3. Apsivalymo ir nusižeminimo diena. Mes nusižeminam prieš Dievą. Trukmė - 1 diena. Kun 23:27 ir Jer 36:6.
   
    4. Kai tau reikalingas palaikymas iš Dievo, kad pasiekti pergalę ar prasiveržimą. Trukmė - 1 diena. Ezd 8:23.

    5. Pasninkas teismui atšaukti. Tu atgailauji prieš Dievą už tavo nuodėmę, kad Dievas jos neįskaitytų. Trukmė - 1 diena. 1 Kar 21:20-28 ir Jon 3.

    6. Pasninkas už išgydymą. Trukmė - 3 dienos. 1 Sam 30:11-13.

    7. Antgamtinis pasninkas, kad priimti jėgą ir valdžią į tarnavimą. Šio pasninko savo iniciatyva negalima imti. Šiam pasninkui paimti būtinas konkretus Šv. Dvasios vedimas. Trukmė - 40 dienų.  Lk 4:1-2.Į KĄ REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ


Po trijų dienų be maisto organizmas pereina prie kapsulinio maitinimo. Bet tau vistiek reikalingi vitaminai ir mineralai. Todėl, jei tu imi ilgalaikį pasninką, tai rekomenduojame dar iki pasninko pradžios pradėti vartoti vitaminus, tęsiant juos vartoti ir pasninko metu.


Į ilgalaikį pasninką (daugiau kaip 10 dienų) reikia įeiti palaipsniui: pirmą dieną atsisakant pusryčių, antrą dieną - pietų, ir tik trečią dieną jau galima nieko nevalgyt.


Baigti pasninką reikia dar nuosekliau, nei jį pradėti:


    • pirmą dieną - tik sultys; 
    • antrą dieną - papildomai vaisiai; 
    • trečią dieną - papildomai sriuba; 
    • ketvirtą dieną - papildomai mišrainių; 
    • penktą dieną galima valgyti viską.


Labai svarbu leisti organizmui atsistatyti, daugiau ilsėtis, kadangi maisto virškinimas reikalauja visų vidaus organų jėgų sueikvojimo.

Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
G12 SPB
Pastoriai Dmitrij ir Ksenija Rozen
(St. Peterburg, Rusija)
www.g12spb.ru
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)